یزد - کد صفحه : 164

شورای استان یزد

 

اعضاي شوراي استان یزد

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر محمدتقی علومی یزدی

رئیس

2

آقای دکتر مرتضی امیدیان

نایب رئیس

3

آقای دکتر تقی پورابراهیم

دبیر

4

آقای دکتر محمدحسین فلاح

خزانه دار

5

آقای دکتر علیرضا بخشایش

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان یزد

آدرس موقت شورای استان: یزد-چهارراه مهدیه-ابتدای بلوار امام جعفر صادق-کوچه زنبق-ساختمان زنبق طبقه 4-واحد 14

تلفن تماس با دفتر شورای استان:  03516280566                          

 شماره حساب شورای استان: 0107991764003 بانک ملی شعبه بلوار هفده شهریور یزد