کهگیلویه و بویراحمد - کد صفحه : 157

شورای استان کهگیلویه و بویراحمد

 

اعضاي شوراي استان کهگیلویه و بویراحمد

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر شیرعلی خرامین

رئیس

2

آقای دکتر فریبرز نیکدل

نایب رئیس

3

آقای دکتر محمدرضا فیروزی

دبیر

4

آقای رهام ولایتی نژاد

خزانه دار

5

آقای قادر زاده محمدی

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان کهکلویه و بویراحمد

آدرس موقت محل شورای استان: هنوز اعلام نشده است.

تلفن نمابر دفتر شورای استان:  07412235153

شماره حساب شورای استان: هنوز اعلام نشده است.