چهارمحال و بختیاری - کد صفحه : 143

شورای استان چهارمحال و بختیاری

 

اعضاي شوراي استان  چهار محال و بختیاری

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر سیدکمال صولتی دهکردی

رئیس

2

خانم دکتر طیبه شریفی

نایب رئیس

3

آقای دکتر محمد ربیعی

دبیر

4

آقای دکتر علی اکبر شریفی

خزانه دار

5

آقای محمد قاسمی پیربلوطی

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان چهارمحال و بختیاری

آدرس موقت شورای استان: شهرکرد- حد فاصل آموزش و پرورش و چهارراه فردوسی- روبروی بانک مهر ایران- طبقه 3 چاپخانه قائم- مرکز مشاوره امید

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 03812221373 - نمابر 03812263295

 شماره حساب شورای استان: 0108236059008 بانک ملی شعبه میدان دانش شهرکرد