همدان - کد صفحه : 163

شورای استان همدان

 

اعضاي شوراي استان همدان

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر مسیب یارمحمدی اصل

رئیس

2

خانم دکتر رزیتا امانی

نایب رئیس

3

آقای دکتر ابوالقاسم یعقوبی

دبیر

4

آقای دکتر حسین محققی

خزانه دار

5

آقای دکتر رسول کرد نوقابی

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان همدان

آدرس موقت محل شورای استان: همدان- شهرک مدرس- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده اقتصاد، علوم اجتماعی و روانشناسی- اتاق 418

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 08114246259

تلفن نمابر دفتر شورای استان: 08118381149

شماره حساب شورای استان: هنوز اعلام نشده است.