مرکزی - کد صفحه : 161

شورای استان مرکزی

 

اعضاي شوراي استان مرکزی

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر منصور عبدی

رئیس

2

آقای دکتر مهدی زارع بهرام‌آبادی

نایب رئیس

3

آقای دکتر حسن حیدری

دبیر

4

خانم دکتر بهشته نیوشا

خزانه دار

5

خانم دکتر آذر پاکدامن

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان مرکزی

آدرس موقت شورای استان: اراک-میدان هفت تیر (سه راه ارامنه) - خیابان شکرایی - کوچه شهید شفیعی

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 08612225412

تلفن نمابر دفتر شورای استان: 08612225412

 شماره حساب شورای استان: هنوز اعلام نشده است.