قلمرو تخصصی و حرفه ای روان شناسی تربیتی - کد صفحه : 238

قلمرو تخصّصی وحرفه ای روانشناسی تربیتی

1)یادگیری (نظریه ­ها، مفاهیم کلی، راهبردهای یادگیری، پیشرفت تحصیلی، اختلالهای یادگیری و روشهای مداخله­ای برای رفع آنها)
2) شناخت و فرا شناخت (مبانی نظری شناخت و فراشناخت ، راهبردها)،
3) هوش، استعداد و خلّاقیت(مبانی نظری هوش، تفکّر، استعداد و خلّاقیّت : تشخیص و پرورش آنها)
4)رشد و تحول
5) آموزش و پرورش (مکاتب و نظریه­ ها، طراحی و روش­ها)
6) تغییر و اصلاح رفتار (مکاتب و نظریه ­ها، اختلال­های رفتاری، آموزش مهارت­ های زندگی، فرزندپروری)
7)نگرش و انگیزش (راهبردهای تغییر نگرش­ ها و روش­های ایجاد انگیزش)
8) اندازه­ گیری و ارزشیابی
9)آموزش والدین و مربیان (آموزش خانواده و تربیت معلم)
10) تغییر و اصلاح رفتار (مکاتب و نظریه ها، اختلال های رفتاری، آموزش مهارت های زندگی، فرزند پروری)