قزوین - کد صفحه : 152

شورای استان قزوین

 

اعضاي شوراي استان قزوین

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر عبدالجواد احمدی

رئیس

2

آقای دکتر سیدعلی محمد موسوی

نایب رئیس

3

آقای سید حسین میرصدوقی

دبیر

4

خانم مهوش مافی

خزانه دار

5

آقای هوشنگ ربانی

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان قزوین

آدرس محل شورای استان: قزوین- خیابان خیام - چهارراه عدل - درمانگاه میلاد - طبقه دوم

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 33348042-0281

شماره فکس دفتر شورای استان: 33348042-0281

شماره حساب شورای استان: 0108677979002

روزهای کاری هفته: یکشنبه، سه شنبه از ساعت 9 الی 13 و عصرها شنبه تا چهارشنبه 3 الی 8