فارس - کد صفحه : 151

شورای استان فارس

 

اعضاي شوراي استان فارس

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر حبیب هادیان فرد

رئیس

2

خانم دکتر ژاله رفاهی

نایب رئیس

3

آقای دکتر محمد رضا بردیده

دبیر

4

آقای غلامرضا ده بزرگی

خزانه دار

5

آقای دکتر چنگیز رحیمی

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان فارس

آدرس پستی محل شورای استان: شیراز-ابتدای خیابان اردیبهشت(حدفاصل فلسطین و ملاصدرا)-ساختمان آذر-طبقه سوم- واحد 7 - مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 07112318917- نمابر 07112318917

شماره حساب شورای استان: 0106856168002