شرح - کد صفحه : 110

 

کسب اطلاعات تکمیلی از طریق شماره ی مستقيم دبیرخانه ی آزمون:  9 - 88225101 داخلی 144

 

این آزمون، دو بار در سال ( نیمه ی اول  و دوم سال ) برگزار می شود.

اطلاع رسانی در خصوص زمان برگزاری آزمون، از طریق همین سایت انجام می پذیرد.

 تاریخ برگزاری آزمون 95/01/27 

 دریافت اطلاعات آزمون

دریافت فرم درخواست ثبت نام

اطلاعیه شماره 2