دستورالعمل کارورزی - کد صفحه : 261

بسمه تعالی

محتوای کارورزی فارغ التحصیلان روان شناسی صنعتی و سازمانی

با توجه به اینکه ماهیت کارورزی در رشته روان شناسی صنعتی و سازمانی با دیگر تخصص ها مانند روان شناسی بالینی، مشاوره، سلامت و از این قبیل متفاوت می باشد بنابراین، جهت گذراندن ساعات کارورزی فارغ التحصیلان ارشد و دکتری روان شناسی صنعتی و سازمانی فرایند زیر مورد تایید کمیسیون روان شناسی صنعتی و سازمانی قرار گرفته است:

1- روش های کسب مهارت

1-1- مشارکت در طرح های پژوهشی، آموزش های سازمانی (آموزش کارکنان) و مشاوره های سازمانی
2-1- کارورزی در سازمان ها زیر نظر یک فرد دارای تخصص مرتبط با روان شناسی صنعتی وسازمانی
3-1-شرکت در کارگاه های تخصصی یا شرکت در برنامه های مهارت آموزی انفرادی
توجه: متقاضی دریافت پروانه اشتغال می تواند در یک یا ترکیبی از روش فوق صلاحیت های لازم را کسب نماید.

2- ارزیابی و تایید فعالیت های کارورزی توسط کمیسیون تخصصی روان شناسی صنعتی وسازمانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران