خراسان شمالی - کد صفحه : 146

شورای استان خراسان شمالی

 

اعضاي شوراي استان خراسان شمالی

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر علی‌اکبر سلیمانیان

رئیس

2

آقای دکتر ابوطالب سعادتی شامیر

نایب رئیس

3

آقای دکتر محمود جاجرمی

دبیر

4

خانم معصومه اسلامی

خزانه دار

5

آقای دکتر علی جهانگیری

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان خراسان شمالی

آدرس موقت شورای استان: بجنورد- خیابان طالقانی -حدفاصل میدان شهید و چهارراه مخابرات -کوچه گرمه ای -نبش بن بست اول -پلاک 83 -دفتر مشاوره

تلفن تماس با دفتر شورای استان:  05842212700- نمابر 05842225187

 شماره حساب شورای استان: 0108292561006 بانک ملی