خراسان رضوی - کد صفحه : 145

شورای استان خراسان رضوی

 

اعضاي شوراي استان خراسان رضوی

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر بهرام­علی قنبری هاشم­ آبادی

رئیس

2

آقای دکتر حسین حسن­ آبادی

نایب رئیس

3

آقای دکتر سیدعلی کیمیایی

دبیر

4

آقای حسین زعیمی

خزانه دار

5

آقای حمید اصغری­ پور

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان خراسان رضوی

آدرس  شورای استان: مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم تربیتی

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 05138790915

 شماره حساب شورای استان: هنوز اعلام نشده است.