البرز - کد صفحه : 140

شورای استان البرز

 

اعضاي شوراي استان البرز

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر محمدنقی فراهانی

رئیس

2

آقای دکتر فریدون یاریاری

نایب رئیس

3

آقای بهرام هزاروسی

دبیر

4

آقای محمد جوادی ایلخچی علیا

خزانه دار

5

خانم دکتر عصمت دانش

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان البرز

آدرس شورای استان: کرج-خیابان طالقانی- ابتدای بلوار ماهان- طبقه سوم مرکز مشاوره روان شناختی رازی- سازمان نظام روان شناسی استان البرز

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 02634428024

تلفن نمابر دفتر شورای استان: 02634427280