مورخ:[1394-07-18 11:03:01]
»
»دومین کارگاه یک روزه اخلاق حرفه ای

به منظور آشنا سازی همکاران با ضوابط و چگونگی اجرای اخلاق حرفه ای در دفاتر و مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره، معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای با همکاری معاونت آموزش کارگاه یک روزه " اخلاق حرفه ای " را جهت متقاضیان تدارک دیده است.

به اطلاع کلیه متقاضیان پروانه تخصصی می رساند به منظور آشنا سازی همکاران با ضوابط و چگونگی اجرای اخلاق حرفه ای در دفاتر و مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره، معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای با همکاری معاونت آموزش دومین کارگاه یک روزه " اخلاق حرفه ای " را جهت متقاضیان تدارک دیده است لذا کلیه متقاضیان فرم ثبت نام را تکمیل و به همراه فیش پرداختی به شماره 88225129 فکس نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88225124 تماس حاصل نمایید.

 

فرم ثبت نام