مورخ:[1394-07-15 03:15:01]
»
»اطلاعیه محل و ساعت توزیع کارت ورود به جلسه یازدهمین آزمون علمی-حرفه ای

باطلاع داوطلبان شرکت در یازدهمین آزمون علمی حرفه ای می رساند، این آزمون روز جمعه 17 مهر ماه 1394راس ساعت 9 صبح  در محل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران(خیابان جلال آل احمد روبروی کوی نصر) برگزار خواهد شد.

با استعانت از خالق مهربان،  پیرو اطلاعیه های قبلی،  باطلاع داوطلبان شرکت در یازدهمین آزمون علمی حرفه ای می رساند، این آزمون روز جمعه 17 مهر ماه 1394راس ساعت 9 صبح  در محل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران(خیابان جلال آل احمد روبروی کوی نصر) برگزار خواهد شد. کارت ورود به جلسه آزمون، از ساعت 8 صبح در همان محل برگزاری آزمون توزیع خواهد شد. جهت دریافت کارت ورود به جلسه به همراه داشتن کارت عضویت سازمان، و اصل فیش پرداختی الزامی است. 

                                                                                                دبیرخانه آزمون علمی حرفه ای