مورخ:[1394-07-13 03:25:01]
»
»اطلاعیه کمیته نیروی انسانی ستاد امداد مشاوره و روان شناختی حادثه منا

اعلام آمادگی همکاران محترم روان شناس و مشاور به منظور ساماندهی نیروی انسانی امداد رسانی روان شناختی و مشاوره

به اطلاع کلیه همکاران محترم روان شناس و مشاور می رساند به منظور ساماندهی نیروی انسانی امداد رسانی روان شناختی و مشاوره، کلیه کسانی که تمایل به همکاری و حضور در ستادها را دارند خواهشمند است مراتب آمادگی خود را با ذکر استان مورد نظر به ایمیل commissions@pcoiran.ir اعلام نموده یا مستقیما به سازمان استان ها مراجعه فرمایند.