مورخ:[1394-07-05 19:01:01]
»
»تشکیل کارگروه ویژه مقابله با بحران در پی حادثه منا

در پی حادثه غمناک منا و درگذشت جمعی از زوار خانه خدا، کارگروهی با محوریت انجمن علمی مشاوره ایران و کمیسیونهای تخصصی در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره تشکیل گردید

 

در پی حادثه غمناک منا و درگذشت جمعی از زوار خانه خدا، کارگروهی با محوریت انجمن علمی مشاوره ایران و کمیسیونهای تخصصی در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره تشکیل گردید و مقرر گردید ، انجمن مشاوره ایران برنامه ریزی و تمهیدات لازم را جهت کمک به خانواده داغدیدگان و زوار آسیب دیده پس از حادثه را انجام داده و اعلام آمادگی روان شناسان و مشاوران به وزارت کشور و استانها اعلام شود .گفتنی است ، اولین جلسه کارگروه با حضور ریاست سازمان و معاونان و هیات مدیره انجمن مشاوره ایران ظهر یکشنبه در سازمان نظام تشکیل و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید .