مورخ:[1391-10-10 05:07:01]
»
»برگزاری همایش تحول در رشته روانشناسی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

همایش تحول در رشته روانشناسی در روز 6 / 10 / 91 در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور مدیران گروههای تخصصی روانشناسی و مشاوره سراسر کشور، دکتر حداد عادل رییس طرح تحول در رشتههای علوم انسانی شورایعالی انقلاب فرهنگی، دکتر نادری منش معاونت آموزشی وزارت علوم و حضور دکتر اللهیاری رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومي سازمان، همایش تحول در رشته روانشناسی در روز 6 / 10 / 91 در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور مدیران گروههای تخصصی روانشناسی و مشاوره سراسر کشور، دکتر حداد عادل رییس طرح تحول در رشتههای علوم انسانی شورایعالی انقلاب فرهنگی، دکتر نادری منش معاونت آموزشی وزارت علوم و حضور دکتر اللهیاری رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برگزار گردید.

 در این همایش دکتر حدادعادل با بیان ضرورت تحول در بعضی از رشتههای علوم انسانی از جمله روانشناسی اظهار داشت اگر قرار است در رشته‌هاي علوم انسانی تحولی صورت گیرد اولین رشتهای که به ذهن انسان خطور میکند باید در آن تحول صورت گيرد روانشناسی است. چون روانشناسی با ذهن و رفتار انسان سروکار دارد و منظور از تحول بومی کردن، روزآمدکردن و کارآمد کردن و سپس اسلامي كردن است و ضرورت دارد بحث تحول منحصر به پشت درهای بسته و نظر عدهای خاص اکتفا نگردد. توصیه میکنم، نتایج جلسات و همایش را منتشر کنید و با صاحبان اندیشه خصوصاً اعضاي هیأت علمی به گفت و شنود بپردازيد برنامه تحول را به نقد بگذارید و تمام کسانی قرار است فردا این برنامه را اجرا نمایند، اغنا نمایید. در ادامه دکتر نادري‌منش معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با گزارشی از روند تحول در کارگروه تحول و هماهنگی با شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت در فرآیند تحول میبایست به دانشجو، استاد سرفصل و محتوا و نیاز جامعه توجه شود و همه این مؤلفهها با هم دیده شود و سپس رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره طی سخنانی ضمن تشکر از کارگروه تحول در رشته  روانشناسی اظهار داشت، تحول مفهومی فرایندی است فقط محدود به مقطع کارشناسی نمیگردد باید هر سه مقطع کارشناسی، ارشد ودکتری با هم دیده شود. نمیتوان در مقطع کارشناسی تحول ایجاد کرد اما به مقاطع دیگر بیتوجه بود و از همه مهمتر توجه به اسناد بالادستی و انجام تحقیقات بنیادی، مشارکت تمامی روانشناسان و مشاوران و نقد جدی برنامه بر مبنای آسیبشناسی وضعیت گذشته و حرکت به سوی وضع مطلوب مجموعههای روانشناسی و مشاوره کشور نظیر سازمان نظام، انجمنهای علمی فعال، اعضای هیأت علمی گروههای تخصصی به مشورت گذاشته شود. اگر برنامه مستحکم باشد نباید نگران نقد آن باشیم. اگر ترس از نقد داشته باشیم متزلزل است. نظر من این است برای تحول باید طرح جامع تهیه شود تا جایگاه این تحول یعنی دوره کارشناسی مشخص گردد باید مشخص کنیم فرایند پرورش نیروهای ماهر و متخصص در رشته روانشناسی و مشاوره از صفر تا صد چگونه است و این قسمت چه سهمی از کل را دارد، خروجی از فارغالتحصیلان را در نظر بگیریم ببینیم چه کارآمدهایی باید داشته باشند و عناوین دروس علمی و نظری برای پرورش این افراد با این مختصات چه باشد.

باید توجه توجه داشته باشیم کلید طلایی توسعه در هر کشوری توسعه انسانی است مسلماً در توسعه انسانی روانشناسی سهم غیرقابل انکاری دارد چون سلامت روان و عملکرد بهینه باید بر مبنای یک برنامه هدفمند اجتماعی با مشارکت روانشناسی و مشاوران تحقق یابد اگر ما در سند چشمانداز 1404 باید در ابعاد مختلف قدرت اول منطقه گردیم. تسهیل این امر مسلماً با تقویت کارکرد مثبت و ارتباطات میان فردی بهینه در عرصههای مختلف اجتماعی صورت گیرد. چه کسی میتواند تسهیلگر این فرآیند باشد مسلماً روانشناسان و مشاوران است. سپس روانشناسی از یک طرف سهم آن در تحقق سند چشم انداز در نظر گرفته شود و از طرف دیگر سهم خود علم روانشناسی به عنوان قدرت اول در منطقه در سال 1404 باید به آن توجه شود.

دوستان ما که زحمت این مهم را بر عهده دارند، نباید عجله نمایند 30 سال تحول صورت نگرفته یکسال دیگر هم کار کارشناسی و نقد نمایند منابع تهیه شود و تمام تمهیدات صورت گیرد و سپس اعلام شود وگرنه برنامه ابلاغ قابلیت اجرا ندارد و ابتر میماند و همه شما میدانید بر طبق شرح وظایف مصوب سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نظارت بر ارتقاء رشته بر عهده سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است. ما آمادگی داریم در تمام مراحل با دست اندرکاران همکاری کنیم و هیچگاه هم از حق قانونی خود جهت غیرتخصصی و در نظر نگرفتن نظرات روانشناسان و مشاوران نخواهیم گذاشت. از همه مهمتر تحول در رشته باید مبتنی بر جهان بینی اسلامی و استفاده از قرآن و حديث و نظریههای اندیشمندان اسلامی که نقطه قوت تحول در ایران اسلامی همین است و ما حرفهای زیادی برای گفتن داریم.

شاید در علوم پایه پیشتازی در شرایط کنونی در غرب باشد اما بدون تردید پیشتازی ایران در علوم انسانی خصوصاً روانشناسی است که باید با همت شما عزیزان در آینده شاهد تحقق آن باشیم. گفتنی است در شروع مراسم دکتر فتحی رییس کارگروه تحول گزارشی از فرآيند اقدامات انجام شده جهت تغییر در عناوین، سرفصلها به استحضار حضار رساند و در ادامه دکتر دلاور رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه اقدامات دانشگاه علامه را در برگزاری همایش و تدوین سرفصل، محتوا و طرح تحول برای حاضرات گزارش داد و در جلسه بعدازظهر عناوین پیشنهادی کارگروه تحول در کمیتههای مختلف به بحث گذاشته شد و مقرر شد پس از جمعبندی به گروههای تخصصی فرستاده شود تا نظر گروهها هم گرفته شود.