مجموعه اخبار مرتبط با » اخبار

کمیسیون روان شناسی کودکان استثنایی به 3 نفر از روان شناسان و مشاوران مجوز پروانه فعالیت حرفه ای اعطا نمود.

1393-11-06 11:06:01

کمیسیون روان شناسی بالینی به 3 نفر از روان شناسان و مشاوران مجوز پروانه فعالیت حرفه ای اعطا نمود.

1393-10-22 10:22:01

کمیسیون روان شناسی تربیتی به 1 نفر از روان شناسان و مشاوران مجوز پروانه فعالیت حرفه ای اعطا نمود.

1393-10-17 03:57:01

دریافت مجوز از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره قبل از برگزاری هرگونه همایش یا کنگره در حوزه روان شناسی و مشاوره

1393-10-17 03:48:01

انجمن روان درمانی ایران از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مجوز گرفت.

1393-10-10 10:46:01

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور به دارندگان مدارک از دانشگاه های مجازی (غیر حضوری)، افتخاری و معادل پروانه حرفه ای صادر نمی نماید.

1393-10-09 08:33:01

اطلاعیه سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور درخصوص اختلالات خطوط مخابراتی

1393-10-08 11:30:01

اداره کل نظارت حرفه ای راه اندازی شد

1393-10-04 08:23:01

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور برای فارغ التحصیلان پژوهش محور پروانه فعالیت حرفه ای صادر نمی نماید.

1393-09-24 07:43:01

پیام تبریک جمعی از روان شناسان و مشاوران کشور به دکتر عباسعلی اللهیاری ریاست محترم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

1393-09-07 20:25:01
[| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |]