مجموعه اخبار مرتبط با » اخبار

ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جناب آقای دکتر اللهیاری در پيامي فرا رسیدن سال نو را تبريك گفتند.

1393-12-27 09:17:01

مراسم تحویل پروانه های تخصصی اعضاء سازمان که موفق شده اند، در کمیسیون های تخصصی قبول شوند در تاریخ سه شنبه 93/12/12 در تالار سلام سازمان برگزار گردید.

1393-12-16 11:17:01

برگزاری دهمین آزمون علمی - حرفه ای ویژه متقاضیان دریافت پروانه اشتغال با کارشناسی غیرمرتبط (غیر از روان شناسی و مشاوره) در تاریخ 8 اسفند ماه 1393

1393-10-16 10:01:01

مراسم نکوداشت دکتر ولی الله فرزاد توسط دانشگاه خوارزمی برگزار می گردد.

1393-11-26 05:50:01

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره تا کنون هیچ تفاهمنامه ای را با سازمان بهزیستی در خصوص نحوه صدور مجوز مراکز امضاء ننموده است.

1393-11-24 08:30:01

تمدید مهلت ثبت نام دهمین آزمون علمی - حرفه ای تا تاریخ 93/11/20

1393-11-15 08:38:01

کمیسیون روان سنجی به 2 نفر از روان شناسان و مشاوران مجوز پروانه فعالیت حرفه ای اعطا نمود.

1393-11-13 11:02:01

اطلاعیه معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای درخصوص استفاده از آرم سازمان

1393-11-08 11:00:01

کمیسیون روان شناسی به 6 نفر از روان شناسان و مشاوران مجوز پروانه فعالیت حرفه ای اعطا نمود.

1393-11-08 04:29:01

کمیسیون مشاوره خانواده به 3 نفر از روان شناسان و مشاوران مجوز پروانه فعالیت حرفه ای اعطا نمود.

1393-11-06 11:09:01
[| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |]