مجموعه اخبار مرتبط با » اخبار

دکتر اللهیاری رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در پیامی اجرای برجام را به رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و ملت ایران تبریک گفت

1394-10-28 10:15:01

مصوبه هایی در مورد ملاک داوطلبی، تخلف بودن تبلیغات زودهنگام و ...

1394-10-28 07:24:01

موارد ارزيابي در جلسات مصاحبه كميسيون روانشناسي

1394-10-26 05:21:01
اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه
1394-10-26 04:48:01

تغییر در تقویم انتخابات و فرصت ثبت نام داوطلبان

1394-10-21 11:17:01
اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه
1394-10-19 04:43:01
اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه
1394-10-13 10:10:01

پیام تبریک دکتر اللهیاری ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره به دکتر محمد حاتمی به جهت انتخاب پژوهشگر برتر سال 94 دانشگاه خوارزمی

1394-10-12 11:39:01

ثبت نام فارغ التحصیلان رشته های روان شناسی و مشاوره جهت دریافت کارت عضویت

1394-10-12 03:16:01

کمیسیون مشاوره ازدواج در بستر فرهنگ دینی و بومی در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره تشکیل شد .

1394-10-08 13:35:01
[| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |]