مجموعه اخبار مرتبط با » اخبار

اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه


1394-07-01 10:56:01

اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه

1394-06-25 10:10:01

بر حسب تصویب شورای مرکزی سازمان گذراندن کارگاه جهت حضور در جلسه مصاحبه توسط متقاضیان پروانه اشتغال الزام ندارد.

1394-06-19 05:19:01

اخیرا در شبکه های مجازی پیامی مبنی بر تقاضای تجمع روان شناسان مقابل مجلس شورای اسلامی با هدف دفاع از حقوق روان شناسان مشاهده شده است که بر اساس بررسی های به عمل آمده، منشاء و عوامل انتشار این پیام برای سازمان نامعلوم است.

1394-06-18 17:17:01

اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه

1394-06-18 10:54:01

اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه

1394-06-15 03:49:01

موسسه روان شناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان و دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران با همکاری سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ششمین مراسم اهدای جایزه علمی " استاد دکتر علیمحمد کاردان " را برگزار می نماید .

1394-06-13 17:04:01

اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه

1394-06-11 02:26:01

یازدهمین آزمون علمی - حرفه ای ساعت 9 صبح روز جمعه، 17 مهر ماه 1394 برگزار خواهد شد.


1394-06-10 10:00:01

در مورخه 94/6/8 جناب آقای دکتر صادق مشاور رئیس جمهور از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران بازدید بعمل آوردند و با رئیس سازمان نشست خصوصی برگزار کردند.

1394-06-09 07:03:01
[| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |]