مجموعه اخبار مرتبط با » اخبار

 فهرست نهایی داوطلبان و مکان برگزاری انتخابات دومین دوره شوراهای استانی

1394-12-20 12:56:01

 شیوه عمل کمیسیون ها در روز انتخابات: قابل توجه روسا و اعضای کمیسیون های انتخابات

1394-12-20 12:47:01

 پایان مهلت تبلیغات از ۸ صبح پنجشنبه ۲۰ اسفند

1394-12-20 06:59:01
اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه
1394-12-18 12:10:01

اسامی قبول شدگان در مصاحبه تخصصی جهت اخذ پروانه

1394-12-17 14:46:01

فهرست بازنگری شده داوطلبان و اعضای کمیسیون ها و هیات های نظارت انتخابات شوراهای استانی

1394-12-17 13:33:01

فهرست داوطلبان و اعضای کمیسیون ها و هیات های نظارت انتخابات استانی

1394-12-16 19:47:01

دستورالعمل برگزاری انتخابات

1394-12-16 11:26:01

 اعلام نهایی اسامی داوطلبان در روز یکشنبه مورخ 94/12/16

1394-12-14 17:03:01

آغاز تبلیغات انتخابات از روز پنجشنبه 94/12/13

1394-12-14 16:54:01
[| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |]