رياست سازمان - کد صفحه : 65

 

دکتر عباسعلی اللهیاری

 

 

 حکم رئیس سازمان:

در اجرای ماده (8) قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/2/15 مجلس شورای اسلامی، در دو مرحله  که مرحله نخست با برگزاری انتخابات در سراسر کشور و مرحله دوم با تایید اعضای شورای مرکزی سازمان انجام گرفت، جناب آقای دکتر عباسعلی اللهیاری طی حکمی از طرف رئیس جمهور در مورخ 1391/2/22 به ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران منصوب گردیدند.

 

سوابق تحصیلی، علمی و اجرائی رئیس سازمان:

سوابق تحصيلی

ـ ديپلم اقتصاد اجتماعی از دبيرستان اديب كرمانشاه با رتبه ممتاز

ـ كارشناسی روان‌شناسی بالينی از دانشگاه فردوسی مشهد با رتبه اول

ـ كارشناسی ارشد روان‌شناسی از دانشگاه علامه طباطبايی (ره) با رتبه اول

ـ دكترای روان‌شناسی از دانشگاه تربيت مدرس

ـ رتبه نخست دانشجوی نمونه كشوری در مقطع دكتری سال 74

 

سوابق علمی و اجرايی

ـ عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس

ـ مدير كل مراكز خدمات روان‌شناسی و مشاوره بنياد شهيد انقلاب اسلامی

ـ معاون امور خانواده انجمن اوليا و مربيان كشور

ـ معاون برنامه‌ريزی گروه تلويزيونی شاهد

ـ مدير كل امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستی كشور

ـ طراح و كارشناس برنامه گفتگوی جوان شبكه سوم سيما

ـ عضو شورايعالی برنامه‌ريزی سازمان بهزيستی كشور

ـ نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در دو دوره متوالی

ـ رييس كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوری مجلس شورای اسلامی

ـ عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

ـ عضو كميسيون تلفيق بودجه به مدت هشت سال

ـ عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در صندوق ذخيره اسكناس بانك مركزی

ـ عضو شورای مركز پژوهش‌های مجلس

ـ عضو شورايعالی انقلاب فرهنگی

ـ عضو شورايعالی جوانان

ـ عضو هيئت امنای دانشگاه رازی كرمانشاه

ـ عضو شورايعالی برنامه‌ريزی و توسعه استان كرمانشاه

ـ عضو هيئت تحريريه مجلات علمی پژوهشی

ـ عضو گروه دوستی ايران و انگليس در مجلس شورای اسلامی

ـ شركت در سی و يكمين اجلاس جهانی يونسكو در پاريس به رياست جمهوری اسلامی ايران

ـ شركت در اجلاس سران برای حقوق جوانان در نيويورك به عنوان صاحب نظر

ـ بررسی نظام‌های آموزشی كشورهای انگلستان، سوئد، سوئيس و ارايه نتايج به كميسيون‌های مجلس

ـ سفر به روسيه و بررسی زمينه‌های همكاری علمی و فناوری با مؤسسه سی چی نوای روسيه

ـ معاون پارلمانی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

ـ رييس كميسيون روان‌شناسی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

ـ طراح و بنيانگذار سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در مجلس شورای اسلامی

ـ تدريس دروس تخصصی روان‌شناسی رشد، بالينی، روان‌درمانی و آسيب‌شناسی در مقاطع دكتری و كارشناسی ارشد

ـ تأليف و ترجمه دو جلد كتاب درسی دانشگاهی و بيش از بيست مقاله علمی پژوهشی