گیلان - کد صفحه : 165

شورای استان گیلان

 

اعضاي شوراي استان گیلان

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر سیدولی‌اله موسوی

رئیس

2

آقای دکتر مقصود فقیرپور

نایب رئیس

3

آقای دکتر منصور حکیم جوادی

دبیر

4

آقای دکتر ایرج شاکری‌نیا

خزانه دار

5

آقای دکتر عباسعلی حسین‌خانزاده

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان گیلان

آدرس موقت شورای استان: رشت-خیابان امام خمینی-بین فلکه بانک ملی و چهارراه قدس- روبروی آرد کوبی-ساختمان میلاد-طبقه 3

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 01313229757

پست الکترونیکی تماس با شورای استان: mtoloumi@gmail.com

 شماره حساب شورای استان: هنوز اعلام نشده است.