بوشهر - کد صفحه : 142

شورای استان بوشهر

 

اعضاي شوراي استان بوشهر

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر الله‌کرم‌پولادی ری‌شهری

رئیس

2

آقای ناصر امینی

نایب رئیس

3

آقای سیدموسی گلستانه

دبیر

4

آقای شاهین افشارپور

خزانه دار

5

آقای علیرضا بی‌باک

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان بوشهر

آدرس موقت شورای استان: بوشهر، سنگی روبروی خیابان یادگار امام، روبروی  بانک کشاورزی- کلینیک مشاوره نیک اندیش

تلفن تماس با دفتر شورای استان: 07713536875- نمابر 07712543575