هرمزگان - کد صفحه : 162

شورای استان هرمزگان

 

اعضاي شوراي استان هرمزگان

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر اقبال زارعی

رئیس

2

خانم دکتر مهین عسگری

نایب رئیس و دبیر

3

آقای عبدالوهاب سماوی

خزانه دار و بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان هرمزگان

 

آدرس: بندر عباس، چهارراه سازمان، جنب مبل طوس، طبقه پنجم بانک پاسارگاد، واحد 16
 
کدپستی : 7913963879   
 
تلفن : 2242820-0761
 
شماره حساب : 0109343388006