آذربایجان شرقی - کد صفحه : 136

شورای استان آذربایجان شرقی

 

اعضاي شوراي استان آذربایجان شرقی

رديف

نام ‌و نام ‌خانوادگي

سِمت در شورا

1

آقای دکتر جلیل باباپور خیرالدین

رئیس

2

آقای دکتر علی­ نقی اقدسی

نایب رئیس

3

آقای دکتر میرمحمود میرنسب

دبیر

4

آقای رضا عبدی

خزانه­ دار

5

آقای دکتر عباس بخشی­ پور رودسری

بازرس

 

آدرس، شماره حساب و تلفن تماس با دفتر شورای استان آذربایجان شرقی

آدرس  محل شورای استان: تبریز- خیابان امام (ره) - نرسیده به چهارراه آبرسان - نبش کوی سهند - طبقه اول

تلفن تماس با دفتر شورای استان:  09142470722- نمابر:04133349044

پست الکترونیکی تماس با شورای استان: nezam_ravanshenasi_5@yahoo.com

شماره حساب شورای استان:  0106991181005