شورای مرکزی - کد صفحه : 121

 

 

دوره ی سوم شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان

 

 

روان شناسان:


آقای دکتر عباسعلی اللهیاری ( رییس سازمانلینک رزومه

آقای دکتر غلامعلی افروز  لینک رزومه

آقای دکتر کیانوش هاشمیان  لینک رزومه

آقای دکتر حمید پورشریفی  لینک رزومه

آقای دکتر حسن پاشا شریفی  لینک رزومه

آقای دکتر علی فتحی آشتیانی  لینک رزومه

 

 

مشاوران:

خانم دکتر شکوه نوابی نژاد  لینک رزومه

آقای دکتر باقر ثنائی ذاکر  لینک رزومه

آقای دکتر بهروز بیرشک  لینک رزومه

آقای دکتر عبدالله شفیع آبادی  لینک رزومه

خانم دکتر سیمین حسینیان  لینک رزومه

 

 

هیات بازرسان:

آقای دکتر ولی الله فرزاد 

آقای دکتر احمد علی پور  لینک رزومه

آقای دکتر فریدون یاریاری  لینک رزومه

 

 

نمایندگان وزارتین:

آقای دکتر فریبرز درتاج ( نماینده وزارت علوم تحقیقات و فن آوری)

آقای دکتر احمد نوربالا

 

دبیر شورا:

آقای دکتر امین رفیعی پور